Aktualitások

körlevél

Posted on

Kedves testvérek! Hála az Úrnak elkészült a körlevelünk, amelyben megtalálható az április 8-12. között Madban tartandó konferencia programja is. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.   Körlevél PDF – 2019. március

Aktualitások

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16

Posted on

2018. december 24. hétfő Karácsonykor ne ragadjunk le a csillogó díszeknél, a drága ajándékoknál, hanem jussunk el Jézushoz. Nem az ajándékok, hanem a szívünkbe fogadott Jézus hozza el a békességet, az egymásra találást. Jézus nélkül távolodunk, mert az anyagiak nem összekötnek, hanem elválasztanak. Ezekben a napokban hangolódjunk az Igére, legyen fénysugár a számunkra, és ne […]

Aktualitások

Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,12

Posted on

2018. december 23. vasárnap Úgy hangzik ez az ige, mint egy reklámszöveg, azonban nem egy árut reklámoz, nem az üzletek felé irányít, hanem épp azt mondja: Álljatok meg, tekintsetek ki a sok reklámszöveg mögül, és lássátok meg az igazi ajándékot, amit Isten küldött. Isten ajándéka megérkezett, már hozzáférhető, és még csak bevásárlóközpontba sem kell érte […]

Aktualitások

Legyetek éberek, szüntelen imádkozzatok! Lk 21,28

Posted on

2018. december 22. szombat Az Úr Jézus tanácsa, így, karácsony kapujában: éberség és imádkozás. Azért helyezi ezt a szívünkre, nehogy rohanássá váljanak ezek a napok, és kimerülve érkezzünk meg az ünnephez. Mert karácsony lényege nem a pénzben, a drága ajándékokban nyilvánul meg. Akkor sem, ha ma a pénz szinte mindent kézben tart. Urunk előre szólt, […]

Aktualitások

Amit csak kértek az Atyától, az én nevemben, megadja nektek. Jn 16,23

Posted on

2018. december 21. péntek Az Úr felkészíti övéit az önálló szolgálatra, mert az a cél, hogy megálljanak a saját lábukon, és méltóképpen képviseljék majd Isten országát. Ismét a szívükre helyezi, hogy bármit kérhetnek az Ő nevében az Atyától, mert Ő megadja nekik. Tanítványságuk betöltéséhez Isten segítségére van szükségük; akkor járnak az evangélium hirdetésében sikerrel, ha […]

Aktualitások

Örüljetek az Úrban mindenkor! Fil 4,4

Posted on

2018. december 20. csütörtök Öröm az Úrban, ez állandó jellemzője a hívő embernek, bár nem mindig látszik kifelé. Ehhez irányváltoztatásra van szükség; akinek a szíve és gondolata Jézusra, az Ő kegyelmére irányul, az tud örülni. Aki mindig Rá figyel és Vele van tele a szíve, annak van öröme, az nem hiánycikként éli meg, hanem mindig […]